Zostavy stavov zásob

Umiestnenie: Sklad - Výstupy - Stav

V sekcii Stav sa nachádzajú tlačové zostavy, ktoré sa môžu tlačiť podľa určených kritérií (sklad, materiál, účet a pod.), prípadne si ich má možnosť užívateľ doplniť o ďalšie údaje a použiť tak viacero kritérií.

Podľa skladov

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, sklad, podskupinu, skupinu materiálových kariet, kategóriu a pod. v intervale OD-DO ako aj ďalšie informácie. Spôsob triedenia skladu, materiálu, predpis filtrácie, kde sa nastavuje doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov. Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Podľa materiálu

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, sklad, podskupinu, skupinu materiálových kariet, hierarchiu a pod. v intervale OD-DO ako aj ďalšie informácie a spôsob triedenia materiálu.

Predpis materiálu – nastavuje sa doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov. Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Podľa účtov

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, sklad, podskupinu, skupinu materiálových kariet, hierarchiu a pod. v intervale OD-DO ako aj ďalšie informácie a spôsob triedenia materiálu.

Predpis materiálu – nastavuje sa doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov. Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Rekapitulácia stavu zásob

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, hierarchiu, sklad, podskupinu, skupinu alebo konkrétne čísla materiálových kariet v intervale OD-DO, ako aj ďalšie informácie.

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov. Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

V priebehu periód

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, hierarchiu, sklad, podskupinu, skupinu alebo konkrétne čísla materiálových kariet v intervale OD-DO, ako aj ďalšie informácie.

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov. Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.