Rozborové zostavy

Umiestnenie: Sklad - Výstupy - Rozborové zostavy

V rozborových zostavách je možné prezerať a vyhodnocovať niekoľko typov tlačových zostáv a údajov, ktoré sú triedené predovšetkým podľa druhu materiálu do ktorého sú materiálové karty zaradené. Vyhodnocuje sa v nich PHM, oleje, palivá, maštale, krmivá, zvieratá a náhradné diely.

Rozborová zostava

Užívateľ má možnosť zadať názov, obdobie, hierarchiu, druh materiálu a typ spotreby.

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Je možné nastaviť triedenie a oddeľovače.

V záložke Výberové kritériá je možné zadať kritérium pre podnik, sklad, skupinu materiálu, materiál a predpis.

Predpis materiálu – nastavuje sa tu doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Spotreba krmív podľa maštalí:

Rozborová zostava II

v tejto časti je možné vyhodnotiť spotrebu krmív podľa zvierat za podnik, závod alebo stredisko. V prvej záložke sa zadávajú základné údaje alebo sa vyberie existujúca šablóna:

V záložke Výberové kritériá sa môže vybrať kritérium pre podnik, typ skladového pohybu a materiálových údajov:

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Spotreba krmív podľa zvierat za podnik:

Rozborová zostava III

v tejto časti je možné vyhodnotiť spotrebu krmív podľa maštalí za podnik, závod alebo stredisko. V prvej záložke sa zadávajú základné údaje alebo sa vyberie existujúca šablóna:

V záložke Výberové kritériá sa môže vybrať kritérium pre podnik, typ skladového pohybu a materiálových údajov:

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Spotreba krmív podľa maštalí za stredisko:

Rozborová zostava IV

v tejto časti je možné vyhodnotiť spotrebu PHM a palív podľa maštalí za podnik, závod alebo stredisko. V prvej záložke sa zadávajú základné údaje alebo sa vyberie existujúca šablóna:

V záložke Výberové kritériá sa môže vybrať kritérium pre podnik, typ skladového pohybu a materiálových údajov:

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Spotreba náhradných dielov za stredisko: