Spracovanie predpohybov

Umiestnenie: Sklad - Výpočty

Predpohyb ako taký sa používa v prípade, ak v momente vydávania príslušného množstva tovaru/materiálu nie je dostatočný počet na sklade a užívateľ napriek tomu požaduje výdaj zrealizovať.

Je to ako pred príjmom vykonaný výdaj-skladový pohyb, ktorý sa neúčtuje. Výdajka sa bude dať zaúčtovať až keď sa vyrovná s reálne prijatým počtom kusov/množstvom. Systém predpohyby vykonáva pri generovaní výdajok z modulu expedícia ako aj pri nahrávaní výrobných príkazov. Vydávanie materiálových zásob zo skladu do predpohybov štandardne v systéme nie je povolené, je nutné k tomu mať vykonané príslušné konfiguračné nastavenie.

Predpohyby je možné vykonať priamo na výdajke po prijatí príslušného množstva na sklad alebo je možné spustiť funkciu Spracovanie predpohybov. V tejto voľbe je možné si dať len vypísať/zobraziť predpohybové množstvá, vyrovnať/vykonať predpohyby alebo ich stornovať vo výdajke, čím sa z obsahu dokladu úplne vymažú.

Systém po úspešnom vykonaní zobrazí na obrazovke vyrovnanie príslušného množstva.

Užívateľ má možnosť tlačiť existujúcu šablónu pre výpis prepdohybov: