Pohyby zásob (DS)

Umiestnenie: Sklad - Dátové sklady

Dátový sklad pre pohyb skladových zásob je okno, v ktorom sa konsolidujú všetky informácie o pohyboch na materiálových a skladových kartách.

Všeobecný popis pre dátové sklady – načo slúžia a ako sa s nimi pracuje nájdete TU …

Štandardne sa v tomto okne nachádza množstvo existujúcich šablón, ktoré má možnosť užívateľ použiť, prípadne si môže vytvoriť svoje vlastné pre ďalšie alebo opakované použitie a sledovanie rovnakých údajov za príslušné obdobie.

V pravej dolnej časti sa nachádza rozsiahly filter, pomocou ktoré je možné údaje v okne odfiltrovať a bližšie špecifikovať.

Záložka Doklad

V tejto v poradí prvej záložke sa zadávajú kritériá pre interval rokov a periód, ďalej je možné zadať sklad, druh dokladu a dátum vystavenia. Stopnuté (nepoužívané), nestopnuté (používané) karty, prípadne oba typy – t.j. všetky.

Záložka Materiál

V tejto časti je možné bližšie informácie o materiálovej/skladovej karte, skupine, podskupine a pod.:

Záložka Pohyb

Záložka pohyb slúži na špecifikáciu pohybových údajov, ktoré sa na kartách vykonali.

Záložka Ostatné

V tejto záložke sa zadávajú ďalšie doplňujúce kritériá pre výber:

Záložka ďalšie filtre

V ďalších filtroch je možné zadať ľubovoľnú kombináciu výberových kritérií, ktoré dopĺňajú ostatné zadané kritériá:

V okne pre šablóny je možné použiť niektorú z existujúcich šablón alebo si vybraté údaje na obrazovke uložiť do svojej užívateľskej šablóny.