Príjemka - Výdajka - Prevodka

Umiestnenie: Sklad - Výstupy - Doklady

Prostredníctvom tejto zostavy je možné hromadne tlačiť skladové doklady – príjemky, výdajky, prevodky. Tlač sa štandardne dá vykonať aj v samotnom okne vstupov pre Príjemku – Výdajku –Prevodku pomocou voľby Tlač.

Okno pozostáva z jednotlivých záložiek, v hlavnej záložke pod názvom Výberové kritériá sa vyberá obdobie rok/perióda, druh – číslo – dátum vystavenia dokladu v intervale od – do.

V týchto poliach je možné vyberať údaje pomocou tlačidla na konci poľa:

V ďalšej záložke Materiál je možné zadať interval čísla materiálových kariet spolu s doplňujúcim predpisom filtrácie.

Predpis filtrácie – nastavuje doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

V záložke Komentáre sa môže doplniť úvodný/záverečný text, ktorý sa bude pri doklade tlačiť.

V poslednej záložke Zloženie riadku dokladu je možné zadať užívateľské zloženie riadku dokladu, čím si určí čo sa má tlačiť. Na to, aby bola táto záložka prístupná je nutné v prvej záložke nastaviť Typ riadku na Definovaný užívateľom. 

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.