Zostavy pre modul ÚČTOVNÍCTVO

Umiestnenie: Sklad - Výstupy - Zostavy pre Účtovníctvo

V sekcii Zostavy pre účtovníctvo je možné nájsť dve zostavy, a to pre:

Súvahové zaúčt.sklad.dokladov

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, hierarchiu, sklad, podskupinu, skupinu materiálových kariet, kategóriu a pod. v intervale OD-DO, ako aj ďalšie informácie.

Predpis filtrácie, kde sa nastavuje doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

V prvej záložke má užívateľ možnosť zadať Rok/Periódu, účet pre stranu MD a Dal, hierarchiu, súvzťažnú OJ, ako aj ďalšie informácie a spôsob triedenia údajov.

V prípade, ak sa zapne prepínacie tlačidlo Zobraziť riadky, systém zobrazí konkrétne riadky dokladov:

Pokiaľ sa voľba vypne, systém zobrazí sumár za sklady a účet:

V druhej záložke pod názvom Výberové kritériá je možné zadať interval pre sklad, doklad, materiál a ďalšie údaje:

Záložka V reporte zobraziť slúži pre doplňujúce informácie, medzisúčty a zobrazenie konkrétnych položiek v zostave, ktoré si užívateľ má možnosť nastaviť:

Prípadne je možné tlačiť existujúce šablóny:

Vyúčtovanie zásob

V zostave sa tlačia zápisy podľa OJ, skladu a účtu, zároveň je možné zadať aj interval roka/periódy, zobrazenie riadkov alebo len sumárov. V nižšie uvedenej záložke sa dá nastaviť triedenie údajov.

V záložke Výberové kritériá je možné zadať interval pre sklad, doklad, materiál a ďalšie údaje:

Ak je zapnuté zobrazovanie riadkov, systém v zostave zobrazí riadky dokladov, pokiaľ bude voľba vypnutá, zobrazia sa sumáre za účty a sklady:

Zobrazenie riadkov:

Vypnuté zobrazovanie riadkov:

Užívateľ má možnosť tlačiť aj existujúce šablóny: