Zostavy pohybov zásob

Umiestnenie: Sklad - Výstupy - Pohyby

V sekcii Pohyby sa nachádzajú tlačové zostavy, ktoré je možné vyhodnocovať podľa rôznych kritérií a pohľadov. Užívateľ si ich má možnosť ešte doplniť o ďalšie údaje, a použiť tak viacero kritérií na filtrovanie.

Obratová súpiska zásob

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, hierarchiu, sklad, podskupinu, skupinu materiálových kariet, kategóriu a pod. v intervale OD-DO, ako aj ďalšie informácie.

Predpis filtrácie, kde sa nastavuje doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka

Denník zásob

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, hierarchiu, sklad, dátum vystavenia, druh dokladu, materiálové údaje a pod. v intervale OD-DO, ako aj ďalšie informácie.

Predpis materiálu – nastavuje sa doplňujúci spôsob filtrácie pre číslo materiálu:

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov.

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Rozbor cenových rozdielov

V zostave je možné vidieť nevyúčtované/vyúčtované nákupy za príslušné variabilné symboly.

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, hierarchiu, sklad, variabilný symbol, ako aj ďalšie informácie.

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa zapínajú v podobe prepínacích tlačidiel alebo sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Sumárna obratová súpiska zásob

Užívateľ má možnosť zadať Rok/Periódu, hierarchiu, sklad, podskupinu, skupinu alebo konkrétne čísla materiálových kariet v intervale OD-DO, ako aj ďalšie informácie.

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov. Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.

Pohyb vybraných zásob

V zostave ide o porovnanie zásob cez jednotlivé obdobia, na základe čoho je možné sumárne vyhodnotiť pohyby na materiálových kartách.

Užívateľ má možnosť zadať obdobie v podobe nesledovať/štvrťrok/rok/interval periód pre prvé/druhé/tretie obdobie, ďalej hierarchiu, sklad, materiálovú skupinu, pohyb, ako aj ďalšie informácie.

V sekcii V reporte zobraziť je možné nastaviť príslušné možnosti, ktoré sa vyberajú pomocou tlačidla na konci poľa:

Prípadne je možné zapnúť prepínacie tlačidlá pre potreby súčtovania údajov. Užívateľ má možnosť použiť pri tlači aj existujúce šablóny, ktoré systém štandardne ponúka.