Uzávierka modulu SKLAD

Umiestnenie: Sklad - Uzávierka

V tejto časti sa vykonáva uzávierka modulu SKLAD. Spustenie uzávierky sa vykonáva za daný rok a periódu.

Program najskôr kontroluje úplnosť údajov, či boli spracované všetky doklady a potom uzatvorí danú periódu a otvorí nasledujúcu.

Pre korektné uzavretie periódy je nutné mať pred spustením vykonanú prípravu údajov pre ÚČTO-vníctvo. V prípade, že sa voľba nespustila, systém na to upozorňuje hláškou:

V module nemôže byť nikto prihlásený, pokiaľ sa nájde nejaký užívateľ systém hlási chybu: