Zaúčtovanie pohybov majetku

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Dátové sklady

Funkcionalita dátových skladov (DS) v systéme umožňuje užívateľovi jednoducho a rýchlo vybrať potrebné údaje a prezentovať ich vo forme, ktorá nie je obmedzená šírkou tlačovej zostavy. Je vhodná napríklad pre dodanie podkladov audítorom v podobe excelu.

Štandardne je v majetkových dátových skladoch dodávaných viacero šablón, ktoré má možnosť užívateľ používať. Sú to hotové zostavy, v rámci ktorých si má možnosť užívateľ vo filtri vybrať obdobie a ďalšie doplňujúce kritériá.

Umiestnenie: Kliknite na tlačidlo Šablóny v dolnej časti obrazovky na následne na Kôš – AURUS Šablón

Vo filtri je možné kombinovať viaceré podmienky pre výber údajov – obdobie ROK/Perióda, typy a druhy dokladov,…

V prípade potreby však užívateľ má možnosť si vytvoriť vlastné zostavy, prehľady alebo aj šablóny, ktoré môže opakovane používať. Cez pravé tlačidlo na myši na názve stĺpcov je možné cez štruktúrovaný výber stĺpcov vyberať konkrétne stĺpce, ktoré užívateľ požaduje. Ďalej je možné si vytvoriť medzisúčty a exportovať vybrané údaje do excelu alebo ich vytlačiť.

V pravom hornom rohu systém upozorňuje užívateľa na prípadnú neaktuálnosť údajov dátového skladu kvôli vykonaným zmenám, ktoré sa nepremietli do výsledkov, napríklad nespustením niektorých z výpočtov.

Viac o práci s dátovými skladmi nájdete TU….