Prehľad pohybov dlhodobého majetku

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výstupy

V tejto tlačovej zostave má možnosť užívateľ vidieť typy pohybov, ktoré boli na kartách majetku realizované ako aj čísla dokladov na základe ktorých boli vykonávané a obdobie rok/perióda (ide o údaje z okien Vstupy/Dlhodobý majetok-pohybyEvidencia tvorby odpisov). Výberové kritériá, na základe ktorých je možné filtrovať sú podobné ako aj v iných zostavách a to  rok/perióda, č.dokladu, dátum vystavenia, druh pohybu, vystavil, inventárne číslo, či typ dokladu (účtovné, odpisové, účtovné+odpisové, evidenčné).

Ďalej má užívateľ možnosť si zobraziť doplňujúce údaje o účtovateľných položkách (t.j. o samotnom spôsobe zaúčtovania – na aké účty sa budú pohyby účtovať) ale to len v prípade, že má pred tlačou spustenú „prípravu údajov pre UČTO“ cez menu Výpočty.

Taktiež je možné v tejto sekcii nastaviť spôsob rekapitulácie po účtoch.

V ďalšej záložke pod názvom zobraziť položky je možné nastaviť konkrétne stĺpce ako aj poradie, v akom užívateľ požaduje údaje vidieť..

Rovnako aj v poslednej záložke je možné nastaviť konkrétne účtovné údaje a ich poradie.

Ak užívateľ zapne voľbu účtovateľné položky a nemá spustenú prípravu pre účto, zostava na to upozorňuje:

Po spustení funkcie príprava pre účto sa položky už zobrazujú správne:

V prípade, že sa nezapnú účtovateľné položky zostava zobrazuje bez detailov iba typy pohybov za karty majetku s číslom dokladu a obdobím, kedy boli vytvárané.