Protokoly o zaraďovaní / vyraďovaní

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výstupy

Pomocou tejto zostavy je možné vytlačiť protokoly o zaradení/vyradení inventárnych kariet. Pri vyradení sa zobrazuje aj vyradenie dielčej položky t.j. čiastočného vyradenia. V reporte je možné pred tlačou zobraziť typ protokolu Z/V, prípadne zadať iné výberové kritériá. Taktiež v prípade tlače viacerých kariet je možné nastaviť stránkovanie, aby bola zostava prehľadná.

Protokol o zaradení karty:

Protokol o vyradení karty:

Protokol o čiastočnom vyradení: