Výkazy dlhodobého majetku

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výstupy

Prostredníctvom tejto voľby je možné tlačiť štatistické výkazy, ktoré odporúčame zaokrúhľovať (zapnúť voľbu zaokrúhlenie). V poli výkaz je možné vybrať príslušný typ výkazu, ktorý užívateľ požaduje tlačiť, ďalej je možné zadať ďalšie výberové kritériá ako je rok, perióda OD-DO, hierarchia alebo stránkovanie.

Niektoré výkazy sú prepojené aj s modulom zvieratá, preto systém pred tlačou kontroluje, či sú otvorené v oboch moduloch rovnaké periódy, v opačnom prípade na to upozorní hláškou. Taktiež je nutné mať pred tlačou spustené odpisy.

Tlač niektorých výkazov:

Vyššie uvedené výkazy sú štandardne dodávané Aurusom a nie je možné ich meniť. V prípade potreby si môže užívateľ zadefinovať svoje výkazy, ktorých číslovanie bude oddelené od týchto. Definovanie sa vykonáva v závislosti od prístupových práv cez menu Číselníky/Číselníky výkazov dlh.majetku.