Inventárny súpis dlhodobého majetku

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výstupy

Táto zostava sa používa zvyčajne pri inventarizácii majetku počas kontroly pri zisťovaní skutočného stavu fyzickej inventúry. Dáva prehľad o nadobúdacej cene, ekonomických oprávkach a zostatkovej cene majetku, obsahuje aj prázdne stĺpce, ktoré má možnosť užívateľ po vytlačení zostavy ručne vyplniť.

V prvej záložke okna sa zadávajú základné výberové kritériá ako je dátum Ku dňu, spôsob triedenia, stránkovanie (každá karta pôjde na novú stranu), či výber položiek.

Ďalej KP, JTZP, OJ, umiestnenie, zodpovedný pracovník, typ majetku.

Zapnutá voľba výber položiek znamená, že sa nebudú v zostave tlačiť spomínané prázdne stĺpce pre manuálne doplnenie údajov, ale bude možné nastaviť tlač iných stĺpcov, ktoré užívateľ požaduje a to v záložke pod názvom zobraziť položky. Tu si môže ľubovoľne vybrať tie informácie, ktoré sa štandardne v zostave netlačia, ale potrebuje ich vidieť (užívateľský výber položiek).

V záložkách úvodný / záverečný text je možné doplniť text, ktorý potrebuje užívateľ tlačiť: