Dlhodobý majetok - pohyby

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výstupy

V tlačovej zostave je možné si dať zobraziť pohyby kariet majetku za rok, periódu, typ/druh dokladu, za konkrétne číslo dokladu OD-DO, pohyb OD-DO alebo dátum vystavenia, či užívateľa, ktorý pohyby vytváral. Dôležité kritérium, ktoré ovplyvňuje výzor zostavy a to, čo sa má tlačiť je informácia v poli „údaje po pohybe“. V závislosti od toho, čo sa sem zadá, systém zobrazí nižšie uvedené spôsoby.

V prípade, že je v poli údaje po pohybe písmeno N, systém zobrazí „účtovateľné položky“ a „predkontáciu“ pre typ pohybu na karte:

V prípade, že je v poli údaje po pohybe písmeno A, systém zobrazí sekciu pre „stav položky po pohybe“ na karte:

V prípade, že sa v poli zadá všetky, systém zobrazí pre kartu majetku všetky spomínané sekcie –účtovateľné položky, predkontáciu aj stav položky po pohybe.

Do tlače je možné zadať aj doplnkový úvodný alebo záverečný text v sekcii komentáre.