Výpočet odpisov

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Výpočty

Táto funkcia slúži na výpočet odpisov za periódu, ktorá je otvorená a v rámci ktorej ešte neboli spustené odpisy. Systém po zvolení zobrazí zostavu, kde je vidieť, na ktorých inventárnych kartách boli odpisy vypočítané a v akej výške.

Za danú periódu systém vytvára jeden odpisový doklad, ktorý je možné po skončení prezerať v okne cez evidenciu tvorby odpisov.

V tomto okne je možné v prípade potreby alebo nezrovnalostí odpisový doklad vymazať a následne po prípadných opravách opätovne dať vygenerovať.

Ak užívateľ spustí voľbu na výpočet odpisov opakovane v rámci tej istej periódy, systém zobrazí iba informáciu o ukončení spracovania

Ďalšie odpisy bude možné vygenerovať v nasledujúcej perióde, t.j. po vykonaní uzávierky poslednej otvorenej periódy.