Vrátenie uzávierky modulu DLHODOBÝ MAJETOK

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Uzávierka

Funkcia Vrátenie uzávierky modulu Majetok zabezpečí korektné vrátenie z aktuálnej periódy do predchádzajúcej už uzavretej periódy. Údaje ako je Rok a Perióda sú automaticky predplnené a neprístupné.

Pri spustení tejto funkcie sa kontroluje:

  • či nie sú uzavreté súvisiace periódy nadriadených modulov
  • či je zhodná aktuálna verzia produktu s verziou, s ktorou bola perióda uzavretá
  • či je otváraná perióda prítomná v aktuálnych dátach (archivácia roka)
  • či v aktuálnej perióde neexistujú žiadne doklady, okrem odpisového