Uzávierka modulu DLHODOBÝ MAJETOK

Umiestnenie: Dlhodobý majetok - Uzávierka

V tejto časti sa vykonáva uzávierka modulu Investičný majetok. Spustenie uzávierky sa vykonáva za daný rok a periódu. Program najskôr kontroluje úplnosť údajov, či boli spracované všetky doklady a potom uzatvorí danú periódu a otvorí nasledujúcu.

Špeciálnou uzávierkou je uzávierka roka (v poslednej perióde roka). V tejto uzávierke sa totiž napĺňa aj tabuľka minulých rokov pre každý investičný majetok, ktorý bol v systéme do obdobia poslednej periódy daného roka evidovaný.

Pred samotnou uzávierkou je nutné mať vykonané odpisy a následne aj spustenú funkciu pre prípravu údajov pre ÚČTO, systém na neúplnosť upozorňuje hláškou …

Následne systém periódu uzatvorí a v hornej časti okna otvorí ďalšiu periódu: