Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Nevymožiteľné pohľadávky – ako nahrať doklad pre nevymožiteľnú pohľadávku (novela zákona o DPH účinná od 1. januára 2021)

Spolu s novelou zákona o DPH boli v systéme zavedené výnimky pre potrebu nahratia opravného dokladu (D/Ť) nevymožiteľnej pohľadávky pre DPH pod číslom 17 z titulu ne-zaplatenia (viď §25a, §53b Zákona o DPH).

Na vyšlej faktúre v hlavičkovej časti je potrebné v záložke KVDPH vybrať kód 17:

Zmena sa týka pohľadávok, kód sa však dopracoval aj pre došlé faktúry:

Výber výnimky má vplyv na zmenu riadku v priznaní DPH a zmenu naplnenia oddielov C.1, C.2 pre KVDPH.

Mohlo by vás taktiež zaujímať