Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Faktúry typu - Obilie

Od 1.1.2018 vstúpila do platnosti novela č.334/2017, ktorou sa novelizuje Z.č.222/2004 o DPH. Zrušením limitu 5000 eur v prípade dodania tovarov patriacich do kap.10,12,72,7301,7308 a 7314 col. sadzobníka ( §69 ods.12 písm. f a písm. g ) sa podmienka prenosu daňovej povinnosti presúva na posúdenie, či sa jedná o dodanie tovaru platcovi DPH. Treba si teda uvedomiť, že pri dodaní uvedených tovarov sa:

 • Platcovi DPH fakturuje 0%dph s prenosom daňovej povinnosti
 • Neplatcovi DPH fakturuje s DPH

Keďže toto posúdenie môže byť pri vystavovaní väčšieho množstva faktúr časovo náročnejšie sa zavádza automat pri vystavovaní riadkov odoslaných faktúr typu „Obilie“ (rovnako to platí aj pre stavebné práce ale nie pre mobilné telefóny a nie pre integrované obvody ). Funkčnosť automatu:
Ak vybraný materiál na riadku odoslanej faktúry má v číselníku materiálov priradenie na uvedené položky colného sadzobníka alebo stavebnú prácu a na hlavičke faktúry v adrese je položka IČDPH vyplnená, zmení sa:

 1. sadzba DPH 1,2 ( znížená, základná ) na 0 ( nulová )
 2. výnimka DPH na hodnotu 16 ( prenos daň. povinnosti )
 3. ak je faktúra navyše D/T dobropisom/ťarchopisom, nastaví sa aj oddiel KVDPH na „C.1“

Upozornenie:

 • nepredávajte materiály s colným sadzobníkom platiteľom DPH cez POKLADŇU. Nefungoval by správne nápočet do A.2 KVDPH. Uvedené materiály môžete predávať len bez uvedenia IČDPH, teda s DPH (odd.D1 KVDPH)
 • ak potrebujete vystaviť D/T dobropis/ťarchopis k faktúre, ktorou sa dodával tovar s dph ale aj s prenosom daň.povinnosti, musíte vystaviť 2 samostatné D/T-doklady. Jedným opravujete dodanie s dph. Druhým dodanie s prenosom daň.povinnosti.

Záverečné poznámky:

 • automat funguje pre:
  • odoslané faktúry
  • dodacie listy
  • objednávky (nahrávanie aj import)
  • generovanie dodacích listov z objednávok bez ceny
  • generovanie faktúr z dodacích listov ( výnimka dph =16, príp. KVDPH=“C.1″ )
 • automat nefunguje pre pokladňu
 • v číselníku materiálov si ponechajte sadzby s DPH ( ako doteraz )
 • ak už bol nejaký riadok dokladu nahraný a dopíšete alebo vymažete IČDPH, nevykoná sa automaticky žiadny prepočet, sami si musíte
  opraviť všetky zvyšné náležitosti dokladu vrátane sadzby DPH
 • nezabudnite, že na tlač faktúry s prenosom daň. povinnosti je vhodné mať osobitnú šablónu s textom „Prenos daňovej povinnosti“
Mohlo by vás taktiež zaujímať