Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Napĺňanie Kontrolného výkazu DPH

Napĺňanie tohto poľa v systéme funguje automaticky a to tak, že v prípade ak nie je vyplnené, znamená to štandardné naplnenie do kontrolného výkazu podľa zadaných údajov na doklade a v číselníkoch, ktoré môžu ovplyvniť jeho smerovanie.

Pokladničný doklad:
D.1 POP typ ‚F‘              = Fiškálny príjem
D.2 POP >0% typ iný    = Nefiškálny príjem
B.3 POV >0%                = Drobný nákup

Odoslaná faktúra domáca
A.1 FOD >0%DPH výnimka<>14              = s DPH
C.1 FOD >0%DPH výnimka= 14               = s DPH – Dobropis/Ťarchopis
A.2 FOD =0%DPH výnimka<>14 TOV     = bez DPH s tuzemským prenosom daňovej povinnosti s druhom tovaru pre KVDPH ako je MT, IO, SPCOLS=10,12,72,73

MT-mobilné telefóny
IO-integrované obvody
SP-stavebné práce (tento typ kódu je používaný iba v systéme AURUS)

COLS-colný sadzobník – všetky kódy, ktoré začínajú číslami 10….12….72…73….

C.1 FOD =0%DPH výnimka= 14 TOV      = Dob/Ťar
NIČ FOD =0%DPH iné = bez DPH iná.        Nevchádza do KVDPH.

Odoslaná faktúra do EÚ
A.1  FOE >0%DPH                                        =   s DPH – ide o typ DPH, 83-vyst,doEU,neoslob
C.1  FOE >0%DPH výnimka= 14                =   s DPH – Dob/Ťar                 
NIČ  FOE =0%DPH                                       =   bez DPH. Nevchádza do KVDPH. Ide o typy DPH, ktoré majú ísť do SVDPH: 80-vyst,doEU,SVDPH-služby  81-vyst,doEU,oslob(+3obch,1.dodav)

Odoslaná faktúra do 3.štátu (vývoz)
NIČ FOZ = bez DPH.                Nevchádza do KVDPH. Ide o typ DPH 8 -vyst,vyvoz(oslob-3.staty)

Došlá faktúra domáca
B.2 FDD >0%DPH výnimka<>4 tuz<>4       = s DPH, nie tuzem.samozdanenie
C.2 FDD >0%DPH výnimka= 4,tuz<>4        = s DPH, nie tuzem.sam.-Dob/Ťar
B.1 FDD >0%DPH výnimka<>4,tuz= 4        = s DPH, tuzem.sam vstp+výst → používa sa typ DPH 31/18 pre tovar:

C.2 FDD >0%DPH výnimka= 4,tuz= 4         = s DPH tuzem.sam.-Dob/Ťar
NIČ FDD =0%DPH = bez DPH                         Nevchádza do KVDPH.

Došlá faktúra z EÚ
B.1 FDE >0%DPH výnimka<>4                    = s DPH, samozdanenie vstup+výst
→ používa sa typ DPH 45/85 pre služby

→ používa sa typ DPH 48/86 pre tovar

C.2 FDE >0%DPH výnimka= 4                     = s DPH, samozdanenie -Dob/Ťar
NIČ FDE =0%DPH = bez DPH.                        Nevchádza do KVDPH. ide o typ DPH 87-vyst,z_EU3obchod,oslob(1.odber)

Došlá faktúra z 3.štátu(dovoz)
NIČ FDZ = bez DPH.               Nevchádza do KVDPH. Ide o typy DPH 5,51,52-vstup,dovoz(A,B,C narok)

Daňový doklad DAP+DAE výstup
D.1 DAP Pokl>0                                          = ERP externá + cent.rozdiely ‚F‘
D.2 DAP Pokl=0 ICDPH=0                        = Odvod DPH – zjednodušený doklad
A.1 DAP Pokl=0 ICDPH>0 výn<>4,14     = Odvod DPH – ako faktúra
C.1 DAP Pokl=0 ICDPH>0 výn= 4,14      = Odvod DPH – ako faktúra-Dob/Ťar

Daňový doklad DAE vstup
B.3 DAE ICDPH=0                                      = Nárok DPH-zjednoduš.doklad
B.2 DAE ICDPH>0 výnimka<>4,14          = Nárok DPH-ako faktúra
C.2 DAE ICDPH>0 výnimka= 4,14           = Nárok DPH-ako faktúra-Dob/Ťar

Vysvetlivky:

POP – príjmový pokladničný doklad
POV – výdavkový pokladničný doklad
FOD – faktúra odberateľská domáca
FOE – faktúra odberateľská EU
FOZ – faktúra odberateľská zahraničná
FDD – faktúra dodávateľská domáca

FOE -faktúra dodávateľská EU
FOZ – faktúra dodávateľská zahraničná
DAE – daňový doklad externý
DAP – daňový doklad o použití

znaky:
hodnota 1 <> hodnota 2 znamená, že hodnota 1 je rôzna od hodnoty 2

Mohlo by vás taktiež zaujímať