Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Faktúry typu - Služby do EÚ

V prípade, že budete v module fakturácia v číselníku služieb zakladať službu, odporúčame zvážiť typ sadzby DPH, ktorý na ňom budete nastavovať. Sadzba s 0% DPH s použitím pri vývoze do zahraničia nevchádza do priznania DPH ani do kontrolného výkazu, vykazuje sa iba v súhrnnom výkaze. Ak platiteľ teda dodá do EÚ službu a uvedie ju v súhrnnom výkaze, znamená to, že miesto dodania je v inom členskom štáte, nie v tuzemsku. Preto nejde o oslobodenie od dane, ale o prenos daňovej povinnosti, ktoré nie je predmetom dodania v tuzemsku (kód DPH: 80).

Poznámka :

V prípade tovaru fakturovaného do EU ide o oslobodenie od dane, ktoré vchádza do KVDPH aj Priznania DPH (kódy DPH: 81,82).

Mohlo by vás taktiež zaujímať