Logo AE Dane

Praktické rady v module DANE

Ako nahrať došlý dobropis-Došlé dobropisy (FDD,FDZ,FDE výnimka 4)

  • Ak opravu vykonávate v tom istom roku, v ktorom bola daň odpočítaná, nahrajte typ odpočtu vstupnej DPH (A,B,C) rovnaký ako pri pôvodnej faktúre a dobropisovanú sumu v plnej výške. V prípade C-chlievika (koeficientového) program automaticky použije krátenie dane predbežným koeficientom a na konci roka ročným koeficientom, takže skutočná odpočítaná daň sa ráta do daňového priznania automaticky. Raz pri predbežnom odpočítaní a druhý raz pri ročnom odpočítaní.
  • Ak opravu vykonávate po uplynutí roka (rokov), v ktorom bola daň odpočítaná, nahrajte typ odpočtu A = plný nárok na odpočet a dobropisovanú sumu len vo výške skutočného ročného odpočítania dane ( t.j. dobropisovaná suma v plnej výške krát príslušný ročný koeficient ). Program už na konci roka A-chlievik neprepočítava koeficientom, takže opravené odpočítanie dane zostane nezmenené.
Mohlo by vás taktiež zaujímať