Denná uzávierka pokladne

Umiestnenie: Pokladňa - Uzávierka

Táto funkcia sa používa pre tie pokladne, ktoré majú v číselníku pokladní nakonfigurovanú dennú        uzávierku (stĺpec Typ pokladne). Uzávierka sa vykoná za konkrétnu pokladňu a uzatvára smenu ku konkrétnemu dátumu a zároveň otvára ďalšiu smenu k nasledujúcemu dňu.

Pri fiškálnej pokladni sa kontroluje, či sa zhoduje uzatváraný dátum s otvorenou smenou fiškálneho modulu. Ak áno, popri uzávierke dňa sa uzavrie aj smena vo fiškálnom module. Preto je nutné mať zapnutú tlačiareň. 

Ak uzatváram prvý otvorený deň v mesiaci, zároveň sa uzavrie aj predchádzajúci mesiac vo fiškálnom module.