Pokladničné doklady

Umiestnenie: Pokladňa - Výstupy

Okno slúži na hromadnú tlač pokladničných dokladov, pričom má užívateľ možnosť zadať viaceré výberové kritériá v jednotlivých záložkách.

Záložka: Výberové kritériá

V prvej záložke je možné zadať základné podmienky na filtrovanie ako je – rok, perióda OD-DO, pokladňa, užívateľ, typ pohybu, doklad OD-DO, dátum vystavenia OD-DO. Taktiež je možné nastaviť spôsob triedenia dokladov a to buď cez číslo dokladu alebo za periódu.                                              

Záložka: V reporte zobraziť

V tejto záložke je možné nastaviť  ďalšie podmienky ako sú – Prepočet na domácu menu, Riadky dokladu, Doplnková MJ, Tabuľka rekapitulácie SPD, Tabuľka rekapitulácie DPH, Poznámka, Účtovanie (bez účtovania, účtovný doklad, len účty do zdrojového dokladu).

Prázdne riadky pre potreby ručne dopísanej  poznámky po vytlačení (0-netlačí sa prázdny riadok, iné číslo, ak je zadané, systém vytlačí toľko prázdnych riadkov, koľko sa zadalo).

Záložka: Komentáre

Ďalšia možnosť na doplnenie poznámky alebo iného doplňujúceho textu.

Úvodný text – tlačí sa pred riadkami dokladu      
Záverečný text  – tlačí sa pred záverečným riadkom s podpismi

Záložka: Zobraziť v účtovnom doklade

Nastavenie textov v tejto záložke sa týka len tlače účtovného dokladu.