Prehľad pohybu hotovosti

Umiestnenie: Pokladňa - Výstupy

Zostava slúži na prezeranie a tlač pohybu hotovosti, ktoré boli realizované na pokladniach. Užívateľ má možnosť pred tlačou zadať viaceré výberové kritériá a parametre ako sú – ROK/Perióda OD-DO, pokladňu, druh pohybu, dátum vystavenia, číslo dokladu a sumu OD – DO.

V sekcii pre kritériá triedenia je možné nastaviť parametre, podľa ktorých má systém triediť ako aj ich poradie s medzisúčtami. V ďalších sekciách je možné nastaviť zobrazovanie údajov v EUR v prípade, ak sa jedná o pokladňu v cudzej mene, prípadne zobrazovanie položiek DPH na doklade:

V prípade potreby má možnosť užívateľ doplniť ďalšie stĺpce do tlačovej zostavy, ktoré je možné zadať v sekcii „Zobraziť položky“:

Užívateľ má možnosť zadať výberové kritériá aj v ďalších záložkách pod názvom Výberové kritériá 2  a Výberové kritériá 3: