Mesačný výkaz obratu eKasa

Umiestnenie: Pokladňa - Výstupy

Pomocou tejto voľby je možné tlačiť mesačný výkaz obratu eKasy za zvolenú pokladňu, rok, mesiac OD-DO. Užívateľ si má možnosť zapnúť aj medzisúčty za deň, mesiac, pokladňu.

Zostavu systém vytlačí na obrazovku , prípadne je možné ju vytlačiť na tlačiareň.