Harmonizácia stavov

Umiestnenie: Pokladňa - Výpočty

Harmonizácia stavov modulu Pokladňa je funkcia, ktorá zabezpečí skontrolovanie a nastavenie kumulovaných mesačných stavov, ktoré sa evidujú a značia na pokladniach podľa nahratých dokladov.

Táto funkcia sa spúšťa len v tom prípade, ak sa vyskytne nekorektný stav medzi evidovanými mesačnými sumármi a vystavenými dokladmi, napríklad v prípade, že sa nenahral počiatočný stav na príslušnú pokladňu, niekedy sa tieto sumáre rozchádzajú aj keď sa robia storná, rôzne opravy dokladov alebo aj vykonávanie dennej uzávierky na pokladni môže mať vplyv na nesprávny mesačný sumár.

Po výbere danej pokladne a uzavretej periódy, od ktorej sa budú opravovať kumulatívne stavy, systém zobrazí aj počiatočný stav v cudzej a domácej mene. Tento zobrazený stav bude východzím pri tvorbe nových stavov. 

Prepínač Ceniny umožňuje popri stavoch v domácej mene skontrolovať a  opraviť aj všetky množstevné stavy cenín, na ktorých bol vykonaný pohyb na danej pokladni.

Systém vytvorí zostavu, v ktorej vypíše pôvodný a nový stav. Vypíše aj rozdiel oboch stavov, aby sa ľahšie skontrolovalo o koľko sa zmenil pôvodný stav. V prípade, že sú doklady a sumáre správne, rozdiel je nulový.