Prehlaď zaúčtovania dokladov

Umiestnenie: Pokladňa - Výstupy

Zostava slúži na skontrolovanie zaúčtovania, prípadne predkontovania pokladničných dokladov.  Pred tlačou je možné zadať viaceré podmienky pre filtrovanie údajov. V prvej sekcii je možné zadať ROK/Periódu OD-DO, pokladňu, dátum vystavenia dokladov a doklad v intervale OD-DO.

Ďalej je možné nastaviť triedenie údajov ako aj medzisúčty a ďalšie výberové kritériá – typ dokladu (pokladničné, ceninové, všetky), typ pohybu (príjem, výdaj, všetky) a druh pohybu.

Sekcia: V reporte zobraziť

Rekapitulácia po účtoch             
Ak je voľba zapnutá, systém na poslednú stranu zostavy vytlačí sumár použitých účtov aj sumami MD a DAL.                           

Predkontácia                                   
Pri zapnutej voľbe sa v zostave zobrazia pre nezaúčtované doklady hodnoty z predkontácie pokladničného dokladu (záložka predkontácia).

Ak nie je uzavretá súvisiaca účtovná perióda s pokladničnou periódou „do“, bude sa vedľa názvu zostavy tlačiť text OPERATÍVA, aby užívateľ o tom mal informáciu. V úvode riadku zostavy môžu byť tri znaky, ktoré upozorňujú  užívateľa o možných problémoch zaúčtovania: 

“ “  – prázdny znak, určuje správne zaúčtovania pokladničného dokladu.       
! – výkričník, určuje zaúčtovanie pokladničného dokladu s chybou.       
# – mriežka, určuje ešte nezaúčtovaný pokladničný doklad.

V sekcii je taktiež možné zadať ďalšie stĺpce, ktoré užívateľ požaduje v zostave vidieť, poradie si určuje sám: