Pokladničný denník

Umiestnenie: Pokladňa - Výstupy

Zostava pokladničného denníka tlačí doklady za konkrétnu pokladňu a obdobie, ktoré si užívateľ zadá. V sekcii pre kritériá triedenia je možné nastaviť typ triediacej položky/položiek, podľa ktorých sa má zostava triediť, ako aj ich poradie spolu s medzisúčtami.

V tlačovej zostave je možné zobraziť aj počiatočný stav pokladne, ktorý ak je:

  • zapnutý, systém najskôr zráta počiatočný stav v cudzej a domácej mene pre zadaný „Dátum vystavenia od„.
    Ak „Dátum od“ nie je vyplnený, zobrazí sa počiatočný stav k začiatku údajov zadaných v poliach „Rok/perióda Od„.
  • vypnutý, počiatočný stav sa nebude do zostavy tlačiť

V prípade pokladne v cudzej mene je možné zapnúť aj zobrazovanie údajov v mene EUR, ktoré sú na takejto pokladni taktiež evidované:

Zostavu je možné doplniť v prípade potreby o ďalšie údaje, ktoré sa nastavujú v sekcii Zobraziť položky.

Vybrané údaje sa zobrazia v pravej časti zostavy.