Povolenie upozornení

Umiestnenie: Mzdy- Nastavenia

Pri spustení modulu program kontroluje niektoré dôležité termíny v mzdových údajoch na ktoré vás dokáže upozorniť. Každý užívateľ si môže zvoliť, ktoré upozornenia sa mu budú pri každom spustení programu zobrazovať. 

Po spustení tejto voľby sa zobrazí zoznam upozornení, ktoré je možné aktivovať a to označením jednotlivých položiek v stĺpci Povolenie.

Okrem toho sa v tomto okne dajú nastaviť aj ďalšie parametre ako sú:

Počet dní od poslednej kontroly

ako často má program užívateľa upozorňovať od posledného upozornenia

Koľko dní pred udalosťou generovať upozornenie

umožňuje nastaviť upozornenie v predstihu, pred dátumom danej udalosti

Dátum poslednej kontroly

využíva sa pri zmene nastavení danej udalosti

Momentálne ide o kontrolu termínov nasledovných udalostí:

  • dátum výstupu a zostatok dovolenky
  • dátum nástupu a prihláška do SP
  • dátum nástupu a prihláška do ZP
  • dátum výstupu a odhláška do SP
  • dátum výstupu a odhláška zo ZP
  • zostatok dovolenky minulého roka v decembri
  • životné jubileum 40, 50, 60, 70, 80 rokov
  • pracovné jubileum 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 rokov

Pri najbližšom spustení program skontroluje podľa vami zadefinovanými upozorneniami mzdové údaje a ak nájde nezovnalosť, vypíše o nich záznam v časti Správy a upozornenia. Indikáciou pozitívnej kontroly udalosti je červená obálka s číslom, ktoré vyjadruje počet neprečítaných správ a upozornení.

Kliknutím na obálku sa otvorí okno Správy a upozornenia, v ktorom je zobrazený zoznam všetkých notifikácií. Neprečítané bežné správy sa zobrazujú so žltým podfarbením, neprečítané upozornenia s červeným podfarbením a prečítané správy aj upozornenia nemajú žiadne podfarbenie.

Novými verziami programu môžu pribúdať aj nové upozornenia. Nové upozornenia budú dodávané spravidla ako neaktívne. Tzn. že ak bude mať užívateľ o ne záujem, musí si ich povoliť.