Klávesové skratky programu
Aurus EKONOMIKA

CTRL + Home

nastavenie sa na prvý záznam v zozname (ak stojím na čísle dokladu tak na prvý doklad, ak stojím v tabuľke tak na prvý riadok tabuľky)

CTRL + End

nastavenie sa na posledný záznam v zozname (ak stojím na čísle dokladu tak na posledný doklad, ak stojím v tabuľke tak na posledný riadok tabuľky)

ALT + T

presun do horného menu, v ktorom sa dá nasledovne pohybovať šípkami

Home

nastavenie sa na prvý záznam v podriadenej záložke. Podriadenou záložkou sa rozumie napr. záložka „Zákonné poistenie“ v kmeňovom súbore pracovníkov, prípadne záložka „Kumulatívne odpisy“ v kmeňovom súbore dlhodobého majetku.

End

nastavenie sa na posledný záznam v podriadenej záložke. Podriadenou záložkou sa rozumie napr. záložka „Zákonné poistenie“ v kmeňovom súbore pracovníkov, prípadne záložka „Kumulatívne odpisy“ v kmeňovom súbore dlhodobého majetku.

Enter

presun vpred do ďalšej bunky, resp. ak už sme na poslednej bunke dokladu vyvolanie hlášky o uložení záznamu/dokladu

Tab (tabulátor) 

rovnaká funkcionalita ako Enter

Shift + Tab

návrat do predchádzajúcej bunky

Shift + F4

otvorenie zoznamu dokladov napr. v skladovom doklade je to náhrada za kliknutie na  „Zoznam Skladových dokladov“

Shift + F2

vymazanie dokladu (ak sme v hlavičke dokladu), resp. záznamu (ak sme na riadku dokladu)

F2

uloženie dokladu (ak sme v hlavičke dokladu), resp. záznamu (ak sme na riadku dokladu)

F4

otvorenie zoznamu na danej bunke (náhrada za kliknutie na

F5

zrušenie zmien  – bez uloženia, prípadné pridanie nového dokladu

F7

presunutie sa na predchádzajúci doklad

F8

presunutie sa na nasledujúci doklad

F9

hľadanie daného výrazu napísaného v danom poli. Použitie len v zoznamoch typu tabuľka napr. okno Odberatelia – dodávatelia.
Príklad použitia: v stĺpci kód O/D napíšete hľadaný výraz a stlačíte F9 a program vyhľadá najbližší hľadaný výraz 

CTRL + šípka dole

predvyplnenie hodnoty z predchádzajúceho riadku. napr: nákladový doklad v module Účtovníctvo t.j. doklady so zadávaním údajov štýlom „tabuľky“

CTRL + D

použitie len v skladovom doklade pri nahrávaní riadkov dokladu. Pri použití danej skratky program predplní hodnotu z predchádzajúceho riadku

CTRL + 9

vyvolanie okna „Obľúbené výstupy“

CTRL + F

pre zostavy na obrazovke sa prestaví kurzor do poľa na vyhľadávanie

Page Down

posúvanie sa v zostavách vo výstupe Obrazovka po celých stranách smerom nadol

Page Up

posúvanie sa v zostavách vo výstupe Obrazovka po celých stranách smerom nahor