Šablóny

Umiestnenie: prierezovo v rámci celého programu

Väčšina výstupov v systéme má veľké množstvo výberových (napr. zobraziť cenu s DPH, bez DPH, nákupnú, predajnú…), triediacich (napr. podľa dátumu, podľa sumy, podľa množstva, abecedne…) a filtračných (len za vybrané stredisko, obdobie, účet, materiál, partnera, typ, …) parametrov. V prípade, že užívateľ používa výstupy s rovnakým nastavením týchto parametrov opakovane, napríklad – pohľadávky po lehote splatnosti s rozpisom dní omeškania, ktoré sú triedené vzostupne podľa dlžnej sumy, súčasne so zobrazením textu poznámky, VS, názvu odberateľa, dní omeškania a sumy s DPH aj bez DPH, je prácne ich všetky pri každej tlači alebo vyhodnocovaní nastavovať. Z tohto dôvodu má možnosť užívateľ všetky tieto parametre a kritériá nastaviť a uložiť pre ďalšie použitie v podobe tzv. šablóny.


Pomocou šablón sú tiež v systéme štandardne dodávané viaceré tlačové zostavy a výstupy v jednotlivých oknách modulov, ktoré je možné používať. Pričom má užívateľ možnosť ukladať modifikované alebo aj novo vytvorené svoje vlastné šablóny, ktoré budú prístupné buď iba jemu, alebo všetkým, ktorým to umožní.

Názov šablóny

názov šablóny

Popis

bližší popis šablóny

Prístup

určuje sa prístup pre užívateľov:
1 -len ten, kto šablónu založil
2 -pre všetkých
3 -pre všetkých, založil AURUS (táto šablóna sa nedá meniť, je možné spraviť iba jej kópiu, ktorá sa dá následne upraviť)

Default

ak sa voľba zapne, šablóna sa prednastaví pri vstupe do okna

Obľúbená

pomocou tejto voľby je možné pridať šablónu medzi obľúbené zostavy (zoznam obľúbených zostáv sa dá vyvolať cez CTRL+9)

Zmena

verzia programu, v rámci ktorej bola šablóna vytvorená/zmenená

Vyhľadávanie v zozname šablón je možné pomocou vyhľadávacieho poľa, ktoré je umiestnené vľavo dole. V parametroch hľadania sa nastavuje počet znakov, od ktorých systém začne vyhľadávať záznamy.

Vpravo dole sa nachádza voľba „Kôš AURUS – šablón“, pomocou ktorej sa dajú vyvolať všetky štandardne Aurusom dodávané šablóny. Šablóna je v hlavnom zozname viditeľná v prípade, že je na nej zaškrtávacie pole v stĺpci „Výber“ zapnuté.

Po zapnutí sa systém spýta užívateľa, či požaduje upraviť sprístupnenie aurus – šablón, pričom po zvolení kladnej odpovedi, systém šablónu do hlavného zoznamu automaticky pridá:

Nová šablóna sa vytvára pomocou voľby „Vytvoriť novú šablónu“ v menu, ktoré užívateľ vyvolá cez pravé tlačidlo na myši v tabuľkovej časti hlavného zoznamu:

V prípade potreby je možné upraviť vlastnosti existujúcej šablóny cez voľbu „Editovať“:

Prípadne je možné šablónu vymazať zo zoznamu cez SHIFT+F2 alebo pomocou voľby „Vymazať„: