Viacnásobné výbery

Umiestnenie: prierezovo v rámci celého programu

V zoznamových oknách ako aj vo filtroch pri vyhľadávaní údajov a záznamov je možné v systéme použiť tzv. viacnásobný výber, ktorý umožňuje vyfiltrovanie viacerých údajov alebo riadkov naraz.

Viacnásobný výber v zoznamoch je možné vykonať prostredníctvom ľavého a pravého tlačidla na myši v oknách zoznamu dokladov, číselníkov, kariet majetku, materiálových kariet, prevodných príkazov (pri vytváraní nového príkazu) a pod.

Zoznam dokladov/číselníkov/kariet

Tlačidlo pomocou ktorého sa zoznam vyvoláva je umiestnené v paneli nástrojov v hornej časti okna:

Po vybratí viacerých jednotlivých riadkov (CTRL + ľavé tlačidlo na myši) a po následnom stlačení pravého tlačidla myši na poslednom vybratom riadku, je možné si dať zobraziť tieto údaje.

Ak by sme chceli vybrať doklady v intervale napr. tretí piaty, v tom prípade vykonáme výber tak, že ľavým tlačidlom myši klikneme na tretí doklad, držíme tlačidlo SHIFT a následne klikneme ľavým tlačidlom myši na piaty doklad.

Výber záznamov v zozname môže užívateľ opakovať, to znamená, že aj v tomto vybratom zozname má možnosť vykonať ďalší výber, následne aj v tom ďalšom okne, až kým výber nezruší.

Po zrušení výberu systém užívateľa vráti do pôvodného zoznamu dokladov, v ktorom vyhľadávanie začal.

TIP:
Praktické použitie je napríklad výbere záznamov pri tvorbe prevodného príkazu.

Filtrovanie údajov - viacnásobný výber

Viacnásobný výber je možné použiť vo filtroch, v rámci ktorých sa nachádzajú polia s vlastnosťami tohto typu výberu. Ide predovšetkým o tzv. dátové sklady – DS

Štandardne sa po nastavení kurzora myši v tomto poli zobrazuje príklad, ako zadávať Viacnásobný výber: 12,18-26,57…, na základe čoho užívateľ vie, že na tomto poli môže použiť tento spôsob vyhľadávania. 

Výberové kritériá sa zadávajú buď:

  • zadaním údajov oddelenými čiarkou napr.: 012000,014000
  • v podobe intervalu napr.: 311000-311999
  • kombináciou oboch možností: 012000,311000-311999

Hľadanie reťazca v danom stĺpci:

V každom zoznamovom okne je možné vyhľadávať konkrétny údaj a to tak, že si pred vyhľadávaním užívateľ hodnoty v príslušnom stĺpci zoradí (kliknutím na hlavičku stĺpca) a keď začne písať písmená („do vzduchu“), systém zobrazí vyhľadávacie pole a po stlačení tlačidla OK sa vyhľadávanie nastaví na prvý hľadaný údaj (vyhľadávacie pole rozlišuje veľké/malé písmená).

Upozornenie:
Tento spôsob dohľadávania údajov nefiltruje záznamy, ale LEN vyhľadáva daný reťazec