Zúčtovací list

Umiestnenie: Poľnonákup - Výstupy

Okno slúži na tlač vygenerovaných zúčtovacích listov. Po zvolení sa predplnia základné údaje pre rok a periódu, užívateľ má možnosť doplniť ďalšie:

V záložke zloženie riadku dokladu sú prednastavené údaje, ktoré sa tlačia, ale taktiež v prípade potreby je možné tieto zmeniť

Zmeniť zloženie je možné cez výber stĺpcov z ponuky, ktorá sa vyvoláva cez tlačidlo na konci každého poľa s nižšie uvedeným označením:

Po zadaní potrebných údajov systém zúčtovací list/listy zobrazí na obrazovke: