Uzávierka modulu POĽNONÁKUP

Umiestnenie: Poľnonákup - Uzávierka

Voľba slúži na vykonanie uzávierky tohto modulu, systém zatvorí aktuálnu periódu a otvorí novú v rámci daného roka.

V prípade, že existujú nespracované vážne lístky alebo preberacie listy, systém na to upozorní a neumožní vykonať uzávierku:

Po spracovaní dokladov a opätovnom spustení uzávierky systém periódu uzatvorí: