Vážne a Preberacie listy

Umiestnenie: Poľnonákup - Dátové sklady

V okne dátových skladov vážnych a preberacích listov má užívateľ možnosť prezerať a vyhodnocovať obidva typy dokladov.

Podľa toho, ktoré typy požaduje vidieť si zobrazuje výstup buď za VaL alebo len za PrL, prípadne výstup spolu s oboma typmi dokladov. V prípade výberu jedného typu výstupu (napr.: údajov pre VaL), doporučujeme zobrazovať stĺpce rovnakej skupiny, určené iba pre tento typ dokladu.

Všeobecný popis pre dátové sklady – načo slúžia a ako sa s nimi pracuje nájdete TU …

V stĺpci typ dokladu je možné vidieť o ktorý doklad sa jedná. V prípade, že je užívateľ nastavený na preberacom liste, cez pravé tlačidlo na myši je možné vyvolať prislúchajúce vážne lístky:

Pokiaľ je užívateľ nastavený na vážnom lístku, cez pravé tlačidlo na myši je možné vyvolať prislúchajúce preberacie listy:

V pravej časti okna je možné vyvolať filter, pomocou ktorého sa dajú filtrovať údaje (záložka Filter a Ďalšie údaje).

Užívateľ môže vyberať a triediť údaje aj na základe štandardne dodávaných šablón:

A