Číselník dodávateľov

Umiestnenie: Poľnonákup - Číselníky

Dodávateľ použitý v module poľnonákup je prepojený so systémovým  číselníkom odberateľov/ dodávateľov.

Preto je najprv nutné, aby bol zadefinovaný v tomto číselníku, až potom je možné ho zaradiť do tohto číselníka.

Zo systémového číselníka odberateľov/dodávateľov sa v tomto číselníku v poľnonákupe:

  • do poľa Partner zadáva Názov partnera
  • do poľa Názov konečného dodávateľa sa zadáva Konečný príjemca
  • pole Miesto nakládky na dokladoch je editovateľné pole, ale je možné použiť aj číselník, kde sa zobrazuje štandardne názov konečného príjemcu.

Pre potreby exportu údajov z váhy do vážnych lístkov je dodávateľ z tohto číselníka zadaný aj v samotnej váhe.