Logo AE Banka

Praktické rady v module BANKA

Centové rozdiely na faktúrach

Pri párovaní úhrad s faktúrami vznikajú halierové rozdiely, ktoré je možné automaticky preúčtovať na účty halierových rozdielov prostredníctvom funkcie „generovanie centových a kurz.rozdielov“. Systém vygeneruje bankový doklad a súčasne neuhradenú sumu na faktúre vypáruje, čím táto vypadne z otvorených položiek saldokonta.

Po zistení centových rozdielov na faktúrach je možné túto funkciu spustiť v module banka cez menu výpočty – Generovanie centových a kurzových rozdielov

Zostavu je možné najprv dať prepočítať (Čo urobiť=V), aby užívateľ videl prehľad, predtým ako dá generovanie. Dôležité je zadať typ úkonu = HLR, toleracniu, do ktorej sa majú vzniknuté rozdiely medzi faktúrou a úhradou brať do úvahy (napr.: 1,- euro) a potom nastavenia v sekcii „údaje pre generovaný doklad“. Konto má byť fiktívne, nie reálny bankový účet, aby sa nezmenili na ňom pohyby a zostatok (je to interná operácia v rámci systému, nie sú to skutočné pohyby na bank.účte podniku).

V prípade, že užívateľ požaduje generovanie vykonať, spustí voľbu s tým, že do poľa „čo urobiť“ zadá G-generovať doklady.

Následne systém vytvorí doklad do modulu Banka/Vstupy/Bankové výpisy:

Pred zaúčtovaním tohto dokladu je možné vybrať preddefinovaný účet pre centové rozdiely z ponuky „predkontácie“ cez pravé tlačidlo na myši (ak je vopred zadaný v predkontáciách – modul Účtovníctvo/Číselníky/Číselník predkontácií).

Prípadne je možné účet pre centové rozdiely doplniť po zaúčtovaní v samotných zápisoch bankového dokladu:

Saldokontný účet 321, 311 sa dotiahne z faktúry, ak je zaúčtovaná. Ak nie je zaúčtovaná, účet sa automaticky nedotiahne.

Mohlo by vás taktiež zaujímať