Nákup a Odbyt

Pohodlné vybavenie obchodného prípadu od prijatia objednávky/ zmluvy, cez rezerváciu tovaru, vyskladnenie a fakturáciu.

Riadené objednávanie  a príjem jednotlivých zásob (materiálov, výrobkov a polotovarov)  podľa potrieb predaja a výroby.