Majetok

Automatický výpočet denných, mesačných a ročných účtovných a daňových odpisov lineárnymi, zrýchlenými, produkčnými a individuálnymi metódami