Pokladňa

Sledovanie hotovosti v domácej aj zahraničnej mene.

Jednoduché vyúčtovanie cestovných náhrad, úhrady záväzkov a pohľadávok v hotovosti, výpočet DPH, prevody, inventúry, evidencia cenín.

Automatické zaúčtovanie pokladničného dokladu s dorovnávaním kurzových rozdielov v prípade zahraničnej meny.