Fakturácia a Banka

Pohodlná práca s vystavovaním a párovaním dokladov – došlé a odoslané faktúry, predfaktúry,  dobropisy, upomienky, penalizačné faktúry, prevodné príkazy a bankové doklady – automaticky prepojené s elektronickým bankovníctvom.

Dokonalý prehľad o záväzkoch, pohľadávkach a stavoch peňazí na účtoch.

Kontrola aktuálnosti údajov partnera a jeho spoľahlivosti cez FinStat.