Mzdy a personalistika

Mzda, odvody, štatistika, priemerky, dovolenky, odmeny, práca nadčas a vo sviatok – vždy podľa aktuálnej legislatívy.

Ročné zúčtovanie dane.

Elektronická komunikácia so sociálnou a zdravotnými  poisťovňami.

Automatické zaúčtovanie mzdových nákladov na príslušné kalkulačné položky.

Napojenie na dochádzkové systémy.