Na tvorbe manuálu usilovne pracujeme

Ďakujeme za trpezlivosť. Stránka bude čoskoro k dispozícii.

Zatiaľ si môžete pozrieť manuál pre dotykový predaj