Bankový výpis

Umiestnenie: Banka - Vstupy - Doklady

Okno bankový výpis slúži na evidenciu a spracovávanie bankových pohybov, ako aj pre odsúhlasovanie odberateľských a dodávateľských zápočtov. Výpisy je možné spracovávať v systéme automaticky alebo manuálne. Pre automatické naimportovanie výpisu je nutné mať nastavený príslušný podporovaný formát súboru pre danú banku (Menu Číselníky/Konfigurácia prepojenia na HB).

Zo strany užívateľa je nutné vykonať aj ďalšie dôležité nastavenia v číselníkoch, predtým ako začne s modulom pracovať. Ide predovšetkým o Bankové kontá podniku, Druhy pohybov dokladu banka (k tomuto je potrebné mať vytvorené aj účtovné predpisy v Číselníku predkontácií, ktorý sa nachádza v module Účtovníctvo/v menu Číselníky). Ostatné číselníky ako sú Meny a Číselník bánk by mali byť v systéme štandardne preddefinované.

V paneli nástrojov je možné zobraziť zoznam existujúcich bankových výpisov, v rámci ktorého je možné požadované údaje vyhľadávať (systém pri hľadaní berie do úvahy periódu, ktorá je zadaná v hlavnom okne v ľavej hornej časti). Užívateľ vidí základné informácie o výpise napríklad, či bol výpis zaúčtovaný, jeho počiatočný stav, sumárne obraty kreditných a debetných položiek, konečný stav a typ výpisu (BA-bankový doklad, ZO-zápočet odberateľský, ZD-zápočet dodávateľský).

Okno bankový výpis slúži na evidenciu a spracovávanie bankových pohybov, ako aj pre odsúhlasovanie odberateľských a dodávateľských zápočtov. Výpisy je možné spracovávať v systéme automaticky alebo manuálne. Pre automatické naimportovanie výpisu je nutné mať nastavený príslušný podporovaný formát súboru pre danú banku (Menu Číselníky/Konfigurácia prepojenia na HB).

Zo strany užívateľa je nutné vykonať aj ďalšie dôležité nastavenia v číselníkoch, predtým ako začne s modulom pracovať. Ide predovšetkým o Bankové kontá podniku, Druhy pohybov dokladu banka (k tomuto je potrebné mať vytvorené aj účtovné predpisy v Číselníku predkontácií, ktorý sa nachádza v module Účtovníctvo/v menu Číselníky). Ostatné číselníky ako sú Meny a Číselník bánk by mali byť v systéme štandardne preddefinované.

V paneli nástrojov je možné zobraziť zoznam existujúcich bankových výpisov, v rámci ktorého je možné požadované údaje vyhľadávať (systém pri hľadaní berie do úvahy periódu, ktorá je zadaná v hlavnom okne v ľavej hornej časti). Užívateľ vidí základné informácie o výpise napríklad, či bol výpis zaúčtovaný, jeho počiatočný stav, sumárne obraty kreditných a debetných položiek, konečný stav a typ výpisu (BA-bankový doklad, ZO-zápočet odberateľský, ZD-zápočet dodávateľský).