Postup na nastavenie prostredia viac-podnikovej inštalácie

Verzia: 1.0. vydaná 15.6.2020

Popis slúži pre nastavenie inštalácie, na ktorej sa budú prezerať dáta exportované z iných PC

Modelový príklad: V podniku č.1 by sme chceli pozerať dáta podnikov č.2 a č.3. Podniky č.2 a č.3 majú všetky katastrálne územia odlišné. Dáta prichádzajú na server v exportovaných dávka do adresára c:\Aurus\ImportAP 

Dátová štruktúra:

 • Podnik č.1  – dátový adresár AK
 • Podnik č.2 – dátový adresár AK
 • Podniky č.3. – dátový adresár AK

Ak by sa  v inštaláciách podnikov č.2 a č.3 nachádzali tie isté KU a názvy daných KU vrstiev by sa zhodovali, je nutné zabezpečiť jednoznačnosť názvov vrstiev

Predprípravné práce

 1. zmeniť dátový adresár pre Podnik č.2 z AK na 02 a následne vyexportovať dáta na PC Podniku č.1
 2. zmeniť dátový adresár pre Podnik č.3 z AK na 03 a následne vyexportovať dáta na PC Podniku č.1
 3. skontrolať na PC Podniku č.1 či sú pripravené vyexportované dávky na import v c:\Aurus\ImportAP

Prvotné (ručné) nastavenie dát

Nižšie uvedený popis sa bude týkať už len nastavenia na PC podniku č.1.

 1. ručne vytvoriť adresáre ../d/02 a ../d/03 a do nich nakopírovať kompletný obsah adresára ak
 2. z vyexporovaných dávok  ručne nakopírovať *.dat súbory do príslušných adresárov
 3. z vyexporovaných dávok  ručne nakopírovať vrstvy do ../apphmtl/
 4. zaregistrovat dané inštalácie a vyskúšať funkčnosť

Nastavenie parametrov importu

 1. spustiť inštaláciu ak
 2. v konfigurácii v záložke „Záloha/Aktualizácie“ nastaviť v časti „Import dát podnikov“ adresár s exportovanými dátami c:\Aurus\ImportAP, uložiť konfiguráciu a zavrieť program
 3. v súbore holding.bat (nachádza sa v../programs) skontrolovať správnosť parametrov:      c:\aurus\Aurus_Pozemky\Programs\Aurus_Pozemky_AutoImport.exe
  c:\Aurus\Aurus_Pozemky\programs\Aurus_Pozemky_Start.exe
 4. urobiť odkaz na plochu z holding.bat a premenovať ho napr. Spájanie podnikov
 5. Spustiť odkaz z plochy – ak je všetko správne nastavené malo by prísť v automatickému rozkopírovaniu dát z exportu do dátových adresárov