Server – Prístupové práva pre viac-podnikovú inštaláciu AURUS Ekonomiky

Verzia: 1.0. vydaná 11.6.2020

Modelový príklad: virtual 83, inštalácia firiem podnik č.1 (nep1) patriaci jednému zákazníkovi (ae01) a podnikov č.2 (nep2) a č.3 (nep3) patriacemu druhému zákazníkovi (ae02):

Názov adresára, konkrétne jeho číslo nep1 , priraďuje HUTÁR !!!!

Pre inštaláciu nep1 sa vytvárajú ďalej adresáre nep1w (grafická nadstavba) a nep1p (pôvodná nevyarchivovaná inštalácia). Ak sa u zákazníka nearchivuje inštalácia tak adresár nep1p sa nevytvára a nahradzuje ho adresár nep1

Nastavenie názvu servera: AURUS1

Vytvorenie skupiny užívateľov:

ae01 – užívatelia patriace zákazníkovi č.1 s adresármi nep1, nep1w a nep1p

ae02 – užívatelia patriace zákazníkovi č.2 s adresármi nep2, nep2w a nep2p

vytvorenie užívateľov: ucto11, ucto12, ucto13 a priradiť ich pod skupinu ae01

vytvorenie užívateľov: ucto21, ucto22, ucto23 a priradiť ich pod skupinu ae02

Vytvorenie adresárovej štruktúry a nastavenie prístupových práv:

c:\Users a c:\Aurus – nastavenie prístupových práv pre skupinu ae01 a ae02 na odmietnutie prístup LEN na tieto adresáre

c:\Aurus\nep1, c:\Aurus\nep1w, c:\Aurus\nep1p – nastavenie plných prístupových práv na adresár, podadresáre a súbory pre skupinu ae01 a na odmietnutie úplného prístup ae02 na tieto adresáre

c:\Aurus\nep2, c:\Aurus\nep2w, c:\Aurus\nep2p – nastavenie plných prístupových práv na adresár, podadresáre a súbory pre skupinu ae02 a na odmietnutie úplného prístup ae01 na tieto adresáre

Pre adresáre c:\Aurus\df32 (textový dataflex), c:\Aurus\install, c:\Aurus\komponenty, c:\Aurus\vdf19 (adresáre visual dataflexu), c:\Aurus\prechod (pomocný pre zhrávanie prechodu) – nastavenie plných prístupových práv na adresáre, podadresáre a súbory pre obe skupiny ae01 aj ae02

Nastavenie zamietnutia prístupu na adresár, podadresáre a súbory na disk D:\, kam zbiehajú nočné zálohy pre obe skupiny ae01 aj ae02

Ďalšie nastavenia:

  • vytiahnutie štartovacích ikon na pracovnú plochu:
  • textový AEP, grafický AEE, pôvodná inštalácia a prechod
  • treba dodržať vzhľady ikon, kvôli uniformite jednotlivých serverov
  • zhrať na plochu zálohovací script do adresára C:\Users\aurus\Documents\aurus
  • nastaviť na plochu ikonu na operatívne spúšťanie zálohy a ikonu winscp s pripojením do hostiteľského Linuxu pre potreby kontroly záloh

Rozdistribuovať štartovacie ikony na programy (prechodovú ikonu nekopírovať)pre každého užívateľa podľa písomného pokynu zákazníka (oprávnenej osoby) – vyžiadať si zoznam prístupov ešte pre implementáciou