Nastavenie terminálu a prenosov v texte + grafike

Verzia: 1.0. vydaná 12.6.2020

Nastavenie terminálu pri viac užívateľskej inštalácii Aurus EKONOMIKY resp. Aurus EKOPACKET-u vo Windows prostredí za použitia TSplus terminálového servera.

Nastavenie na Windows na serveri

  • prihlásiť sa na serveri po užívateľským účtom
  • zadefinovať MENOCOMP v premenných prostredia pre daného užívateľa
  • nahrať do profilu daného užívateľa do adresára Desktop spúšťacie ikony na príslušnú inštaláciu, ktorej terminál nastavujeme (ikonu pre textovú a grafickú aplikáciu)

Nastavenie na lokálnom Windowse

  • vytvorenie adresárov c:\Box a c:\A2ps (do A2ps zhrať príslušné súbory zo systémovej doinštalácie) 
  • vytvorenie adresárov c:\Box\au5 a c:\Box\tlac
  • zhranie súbrov au5.exe a SumatraPDF.exe  do c:\Box resp. ručné spustenie setupklient.exe poslednej verzie
  • asociácia súborov *.au5  s programom au5.exe nachádzajúcom sa v c:\Box
POZNÁMKA: v prípade 32-bitového OS , treba zhrať do boxu zo systenovej doinštalácie 32-bitovú verziu SumatraPDF.exe (nachádza sa v WinUtility\sumatrapdf\)

Nastavenie v Ekopackete

Správca– technické vybavenie – číselník terminálov

  • nastaviť port ako je definovaný pod premennou MENOCOMP pod systémovým účtom vo windows-e
  • F3 – tlačiarne – zadefinovať univerzálnu windows tlačiareň
  • F3 – ďalšie parametre – nastaviť poľa obrázku