Nová verzia Aurus EKONOMIKA 22.01

Vydaná verzia prináša:

  • novú funkcionalitu pre aktualizáciu verzií a predlžovanie doby platnosti
  • overenie IBAN DPH účtu na zoznam Finančnej správy
  • Vratné obaly – vyriešená problematika predaja a výkupu vratných obalov
  • automatické nastavenie mzdových veličín za rok 2022
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2021
  • nové tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň za rok 2021
  • nové tlačivo Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch za rok 2022
  • aktualizované štatistické výkazy ročné za rok 2021, kvartálne a mesačné od januára 2022:
  • zrýchlenie a zjednodušenie predaja cez jednoduchý dodací list

Ďalšie novinky v module si pozrite TU…