Nová verzia AURUS POZEMKY 20.1

Vydaná verzia 20.1 prináša:

  • vylepšené zobrazovanie vlastníckych vzťahov, nájmov a aktualizovaných vlastníctiev na mapách
  • vylepšená práca s údajmi v oknách Vlastníci, Vlastníctvo a Evidencia parciel
  • možnosť práce so zobrazovaním a poradím jednotlivých stĺpcov a jednoduchý spôsob exportu do Excelu a na tlač
  • Dátové sklady – intuitívny nástroj na analytickú prácu s dátami – možnosť vyskladať si vlastnú zostavu z viacerých zdrojov údajo

Aurus Pozemky PRO

  • pribudla možnosť výpočtu prekryvov parciel pod produkčnými blokmi